Giặt ủi

Hãy biến nó thành công việc dễ dàng

Cảm giác ngày giặt giũ quần áo, đưa phơi nắng nhưng trời mưa thật là khó chịu. Hãy để chúng tôi giúp bạn với các giải pháp lưu trữ thông minh, tiết kiệm không gian, và quần áo phơi khô nhanh chóng.
Đôi khi những thiết kế đơn giản của chúng tôi cũng dễ dàng cho con gái nhỏ của bạn sẵn sàng tham gia giúp bạn như việc lấy cái móc, xếp quần áo, và đầy tiếng cười.