Phục vụ ăn uống

Nghệ thuật sắp xếp bàn ăn

Khăn trải bàn trắng hay đậm màu sắc hơn, các dụng cụ phục vụ ăn uống phối hợp, chọn đĩa và ly uống phù hợp, tạo phong cách cổ điển hay một cái nhìn mới lạ cho mỗi mùa. Đối với việc thiết lập bàn ăn, chỉ có một quy tắc: thực hiện chính xác những gì bạn muốn.