Bàn

Bàn để chia sẽ bữa ăn và nhiều công dụng khác

Ngoài chắc năng bàn cho việc ăn uống thì bàn ăn luôn là điểm tập trung. Với các trò chơi, bài tập về nhà, máy xay cà phê, chúng liên quan đến tất cả các khoảnh khắc chia sẻ với gia đình hoặc bạn bè. Bàn của chúng tôi vững chắc, bền và rất đa dạng trong nhiều phong cách, phù hợp với tất cả các thị hiếu. Nhiều trong số chúng có thể mở rộng để có thêm chỗ cho mọi người.